De vergunning van de staatscasino-dealer

By Administrator

Elke uitbater van een drankgelegenheid dient in het bezit te zijn van een vergunning voor het verkopen van gegiste en sterke dranken. Deze vergunningen zijn zowel plaats- als persoonsgebonden. Elke wijziging of sluiting van de exploitatie van de drankgelegenheid dient eveneens meegedeeld te worden aan dienst economie.

Bij het afhalen van een vergunning door een ander dan de vergunningaanvrager, moet er een machtiging worden overgelegd. In de machtiging moet de naam van de vergunningaanvrager met ID-nummer en de naam van de gemachtigde met ID-nummer vermeld staan. Verder moet ook de desbetreffende aanvraag met het automatiseringsnummer worden genoemd. Nov 03, 2016 · De casus in de uitspraak draait om de vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal in de gemeente Vlaardingen. Op grond van de Verordening Speelautomaten Vlaardingen 2008 kan de burgemeester voor maximaal één spelautomatenhal een exploitatievergunning verlenen. De ABRvS overweegt op hoofdlijnen het volgende: Gezamenlijke opslag van Uniegoederen en niet-Uniegoederen is mogelijk. Opslag van equivalente goederen is toegestaan mits voorzien in de vergunning. Afstandsverkopen (e-commerce, catalogus, etc.) vanuit een douane-entrepot zijn toegelaten. Tijdelijke uitslag indien voorafgaande toestemming wordt verkregen van de douaneautoriteiten. Kostprijs: 0 Welk lidwoord (de of het): "de vergunning" of "het vergunning", wij helpen je graag. Betekenis van vergunning: Toestemming hebben om iets te doen ..

Dit besluit kadert binnen de uitvoering van de nieuwe BWRO-hervorming die bij ordonnantie van 30.11.2017 opgelegd wordt.. De functie van de Bouwmeester, belast met het toezicht op de architecturale kwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt voortaan officieel bevestigd in het nieuwe artikel 11/1 van het BWRO.

Een stedenbouwkundige vergunning is een toelating voor de bouw of renovatie van een gebouw, de verandering van bestemming van een gebouw, maar ook de plaatsing van een uithangbord. Ze moet aangevraagd en verkregen worden voor de realisatie van de veranderingen of werken. Hieronder een aantal richtlijnen waar de meeste gemeenten zich wel aan houden met betrekking tot een vergunning van een overkapping: Een overkapping die binnen een zone van 2,5 meter valt en niet hoger dan 4 meter is mag meestal zonder een vergunning worden geplaatst.

online dan zegt hij impliciet dat je geld kúnt witwassen in het staatscasino. een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester, En Zonder Registratie | live gokken online met dealer op tal van speel

De vergunning wordt slechts verleend aan een persoon als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie, waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling, het stellen van zekerheid en het kunnen uitoefenen van douanetoezicht zonder administratieve maatregelen te hoeven nemen die niet in Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1). Een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier E dient het secretariaat van de Kansspelcommissie via aangetekend schrijven te bereiken tenminste 5 maanden voor de vervaldatum van de vergunning.; Het dossier dient vervolledigd te worden tenminste 3 maanden voor de vervaldatum van de vergunning. Om een dossier te vervolledigen, zijn volgende … De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel CLOPYREX 100 SL (1238P/P – 100 g/l clopyralid) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder. De intrekkingsdatum is 30/04/2021. De verkoop door de vergunningshouder is toegelaten tot 31/12/2020. Het op de markt brengen en de opslag door derden zijn toegelaten tot 31/01/2021.

12/21/2020

De bezienswaardigheden in de buurt, zoals Princess Street (0,1 km) en Mattancherry (2,3 km), maken dat Neemrana's Tower House de ideale accommodatie is voor bezoekers in Kochi (Cochin). Gasten kunnen gebruikmaken van gratis wifi en de kamers bij Neemrana's Tower House bevatten airconditioning en een bureau. See full list on vlaanderen.be